Bala bala

作者:lijiayan 发布时间:2013-11-15 23:20 Friday 分类:生活 4596 人围观

12714744236715.jpg

今天,很幸运的考过了科目一,交了一年多的学费,终于算是有点头目了,接下来,只能静静的等待接下来的考试了。
     又一次,在里坐上了回学校的公交车,太多的人,就这样的拥挤着,远方的路就是那么的未知,我们都带着不同的心情走上了这段路途。很是遥远,却又那么眷恋。
      很久没这样坐车回去了,很累,却还是那么的不习惯。车上,难免熙熙攘攘。窗外,一辆辆车疾驰而过,不断刷新着这个城市的节奏。我们只是路人,只有窗外的光,才把我们照得清楚。


----------------------------------------------------------------------------------------------------


添加新评论 »